• Tuyệt Thế Yêu Đế

  • Đọc chương 1 Đọc chương cuối Danh sách chương
  • Nội dung truyện Tuyệt Thế Yêu Đế:

    Gọi hắn là ma, hắn nhất kiếm bình thiên, nhất khí đãng thương khung, so với tiên càng giống tiên. Nói hắn là phật, hắn đồ tận bát hoang, đúc thi sơn huyết hải, so với ma càng giống ma. Lấy huyết tẩy thân, lấy hỏa luyện cốt, bất tử bất diệt, thành tựu Hồng Mông Đại Yêu Đạo. Thiếu niên Lâm Phong từ trong khốn cảnh quật khởi, ngẫu nhiên có được Hồng Mông Yêu chủng, trở thành Tổ Yêu duy nhất trong thiên địa

Truyện đã đánh dấu

Truyện bạn vừa đọc

Truyện Hay

Loading...
ThichTruyenTranh.com