• Vampire Rose

  • Đọc chương 1 Đọc chương cuối
  • Nội dung truyện Vampire Rose:

    "Những điều siêu nhiên không tồn tại trong thế giới này!" Kahou Mira hoàn toàn ghét tất cả những điều siêu nhiên, nhưng tại sao Hikaru-senpai mời cô ấy tham gia Câu lạc bộ nghiên cứu siêu nhiên? Một ngày, Mira gặp vampire của học viện, Rose. Bây giờ, cô không còn lựa chọn nào khác là phải tham gia Câu lạc bộ nghiên cứu siêu nhiên với Hikaru-senpai để nhận được sự giúp đỡ...

Truyện đã đánh dấu

Truyện bạn vừa đọc

Loading...
ThichTruyenTranh.com