• Vạn Lý Thanh Xuyên

  • Đọc chương 1 Đọc chương cuối
  • Nội dung truyện Vạn Lý Thanh Xuyên:

    Cứ như vậy, vì chống lại vân quốc hùng mạnh, hoàng hậu phong quốc quyết định kết thông gia với vân quốc, để con trai gần một tuổi của mình đính ước với công chúa vừa mới sinh của vân quốc.
    ” đại sơn ca ca, sao huynh lại cao như vậy. "
    ” Tiểu hà muội muội, ta có cao mới có thể bảo vệ được muội ” _ " sơn hà vãng sự "

Truyện đã đánh dấu

Truyện bạn vừa đọc

Loading...
ThichTruyenTranh.com