• Vũ Cửu Phân Hoa

  • Đọc chương 1 Đọc chương cuối
  • Nội dung truyện Vũ Cửu Phân Hoa:

    Vì phòng ngừa môn nhân thoát ly học phái tôn chỉ, Mặc gia thiết có không muốn người biết tổ chức "Bản mặc", lấy bí thuật giám thị, hiệp trợ mặc giả triển khai kiêm yêu thiên hạ lý niệm. Chiến quốc thời kì cuối, Mặc gia ba phần, xa xôi, vân phi, họ Tư Không mạn làm tần, sở, tề tam quốc bản mặc, vì lẫn nhau cộng đồng lý tưởng, triển khai rộng lớn mạnh mẽ Chiến quốc lữ trình. . .
    Lưu Ý: Đọc từ phải sang trái

Truyện đã đánh dấu

Truyện bạn vừa đọc

Truyện Hay

Loading...
ThichTruyenTranh.com