• Y Phi Khuynh Thành - Vương Phi Muốn Hưu Phu

  • Đọc chương 1 Đọc chương cuối
  • Nội dung truyện Y Phi Khuynh Thành - Vương Phi Muốn Hưu Phu:

    Chỉ vì một bát máu tim máu tim mà suýt chết! Càng khổ hơn là tra nam Bạch Liên Tề ra trận, ngược thân lẫn cả tâm của nàng. Còn vọng tưởng đem nàng thành dược cho bạch liên hoa. Đậu má, lão hổ không phát thành, thật đương lão nương là bệnh miêu! Trị tra nam, ngược bạch liên, thận trọng từng bước làm cho bọn họ biết hoa nhi vì cái gì như vậy hồng. Chính là này hàng đêm bò giường áp thượng thân, Vương gia là cái quỷ gì?

Truyện đã đánh dấu

Truyện bạn vừa đọc

Loading...
ThichTruyenTranh.com